Diagnoza zdolności umysłowych dziecka

Poprzez szczegółowe zbadanie predyspozycji i trudności dziecka określam stopień
funkcjonowania intelektualnego, a także słabe i mocne strony danej osoby.
Diagnoza ta pokazuje jak przebiega rozwój dziecka, które obszary są wysoce, a które słabiej rozwinięte.
Po badaniu rodzic otrzymuje dokładne informacje wraz z kierunkiem dalszej
pracy terapeutycznej.

 

Korzyści z przeprowadzenia diagnozy zdolności umysłowych:

  • pomaga lepiej zrozumieć określone trudności dziecka w okresie edukacji,

  • pozwala przeprowadzić dziecko przez proces nauczania w szkole w sposób
    przyjazny nakierowany na rozwój,

  • rozwija potencjał dziecka,

  • podwyższa samoocenę,

  • wytycza gotowy plan pracy aby rozwijać mocne strony dziecka.